[PDF] Phương pháp tìm khối tâm của vật rắn

Nguyen Viet Dung Upload ngày 22/02/2010 07:41

File Phương pháp tìm khối tâm của vật rắn PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyen Viet Dung liên quan đến khoi-tam, vat-ran, phuong-phap, Phương pháp tìm khối tâm của vật rắn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,558 lượt.


Phương pháp tìm khối tâm của vật rắn


Xem trước tài liệu Phương pháp tìm khối tâm của vật rắn