[Word] Trắc nghiệm Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định

phạm văn sơn Upload ngày 02/03/2010 16:22

File Trắc nghiệm Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định Word thuộc chuyên mục Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn của phạm văn sơn liên quan đến trac-nghiem, chuyen-dong, vat-ran, truc-co-dinh, Trắc nghiệm Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,353 lượt.


Trắc nghiệm Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định