[AVI] Khoảng nhìn rõ của mắt

Đặng Văn Thịnh Upload ngày 02/03/2010 17:00

File Khoảng nhìn rõ của mắt AVI thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Đặng Văn Thịnh liên quan đến khoang-nhin-ro, mat, Khoảng nhìn rõ của mắt.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 770 lượt.


Khoảng nhìn rõ của mắt

Đây là video mô tả khoảng nhìn thấy của mắt.