[Word] Giáo án bài Nội năng và Sự biến thiên nội năng

kim hoa Upload ngày 06/03/2010 20:25

File Giáo án bài Nội năng và Sự biến thiên nội năng Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của kim hoa liên quan đến giao-an, noi-nang, bien-thien-noi-nang, Giáo án bài Nội năng và Sự biến thiên nội năng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,584 lượt.


Giáo án bài Nội năng và Sự biến thiên nội năng


Xem trước tài liệu Giáo án bài Nội năng và Sự biến thiên nội năng