[Word] Bài tập Mẫu nguyên tử Bohr

dong dan Upload ngày 09/03/2010 19:03

File Bài tập Mẫu nguyên tử Bohr Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của dong dan liên quan đến bai-tap, nguyen-tu-Bohr, Bài tập Mẫu nguyên tử Bohr.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,798 lượt.


Bài tập Mẫu nguyên tử Bohr


Xem trước tài liệu Bài tập Mẫu nguyên tử Bohr