[PPT] Hiện tượng quang - phát quang

Hải Yến Upload ngày 13/03/2010 14:23

File Hiện tượng quang - phát quang PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Hải Yến liên quan đến bai-giang, quang-phat-quang, Hiện tượng quang - phát quang.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,651 lượt.


Hiện tượng quang - phát quang


Xem trước tài liệu Hiện tượng quang - phát quang