[PPT] Bài 44. Phản xạ toàn phần

ngoc Upload ngày 14/03/2010 21:33

File Bài 44. Phản xạ toàn phần PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của ngoc liên quan đến bai-giang, phan-xa-toan-phan, Bài 44. Phản xạ toàn phần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,043 lượt.


Bài 44. Phản xạ toàn phần


Xem trước tài liệu Bài 44. Phản xạ toàn phần