[Word] Bài tập Quang phổ Hydro

Hoàng Tiến Thành Upload ngày 15/03/2010 13:51

File Bài tập Quang phổ Hydro Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Hoàng Tiến Thành liên quan đến bai-tap, quang-pho-hydro, Bài tập Quang phổ Hydro.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,233 lượt.


Bài tập Quang phổ Hydro


Xem trước tài liệu Bài tập Quang phổ Hydro