[PPT] Bài 15 Lý 7 - Chống ô nhiễm tiếng ồn

nguyễn thị hồng mến Upload ngày 16/03/2010 07:32

File Bài 15 Lý 7 - Chống ô nhiễm tiếng ồn PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7 của nguyễn thị hồng mến liên quan đến bai-giang, o-nhiem-tieng-on, Bài 15 Lý 7 - Chống ô nhiễm tiếng ồn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,018 lượt.


Bài 15 Lý 7 - Chống ô nhiễm tiếng ồn


Xem trước tài liệu Bài 15 Lý 7 - Chống ô nhiễm tiếng ồn