[Word] Bài tập Quang phổ Hidro

Hoàng Tiến Thành Upload ngày 18/03/2010 07:12

File Bài tập Quang phổ Hidro Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của Hoàng Tiến Thành liên quan đến bai-tap, quang-pho-hydro, Bài tập Quang phổ Hidro.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,670 lượt.


Bài tập Quang phổ Hidro

bài này sưu tầm được, thấy hay hay post lên để mọi người cùng tham khảo


Xem trước tài liệu Bài tập Quang phổ Hidro