[Word] Bài toán kích thích dao động bằng va chạm

trương văn thanh Upload ngày 22/03/2010 09:22

File Bài toán kích thích dao động bằng va chạm Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của trương văn thanh liên quan đến kich-thich-dao-dong, va-cham, Bài toán kích thích dao động bằng va chạm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,184 lượt.


Bài toán kích thích dao động bằng va chạm


Xem trước tài liệu Bài toán kích thích dao động bằng va chạm