[PPT] Phương trình trạng thái của khí lý tưởng -Định luật Gayluy_xac

Phạm thị Phượng Upload ngày 23/03/2010 19:27

File Phương trình trạng thái của khí lý tưởng -Định luật Gayluy_xac PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Phạm thị Phượng liên quan đến phuong-trinh-trang-thai, dinh-luat-gay-luyxac, pham-thi-phuong, Phương trình trạng thái của khí lý tưởng -Định luật Gayluy_xac.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,029 lượt.


Phương trình trạng thái của khí lý tưởng -Định luật Gayluy_xac


Xem trước tài liệu Phương trình trạng thái của khí lý tưởng -Định luật Gayluy_xac