[PPT] Mẫu nguyên tử Bohr

Pham Trung Hieu Upload ngày 23/03/2010 19:28

File Mẫu nguyên tử Bohr PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Pham Trung Hieu liên quan đến mau-nguyen-tu-bohr, bai-giang-dien-tu, Mẫu nguyên tử Bohr.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 729 lượt.


Mẫu nguyên tử Bohr


Xem trước tài liệu Mẫu nguyên tử Bohr