[PPT] Chất rắn kết tinh - chất rắn vô định hình - bài giảng PP (Trần Triệu Phú)

Trần Triệu Phú Upload ngày 26/03/2010 18:03

File Chất rắn kết tinh - chất rắn vô định hình - bài giảng PP (Trần Triệu Phú) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,815 lượt.


Chất rắn kết tinh - chất rắn vô định hình - bài giảng PP (Trần Triệu Phú)

Bài giảng powerpoint Chất rắn kết tinh - chất rắn vô định hình

Bài giảng này được làm trên powerpoint 2007 và được xuất ra powerpoint 2003, do đó, có mấy chổ định dạng sẽ k sửa được, nếu anh em không xem được, thì coment trên đây, mimình sẽ gửi bản gốc powerpoint 2007

xin cảm ơn


Xem trước tài liệu