[RAR] Luận văn: Phổ hấp thụ và huỳnh quang của các nano tinh thể bán dẫn CdS và CdS/ZnS chế tạo trong AOT

ngoc Upload ngày 27/03/2010 16:19

File Luận văn: Phổ hấp thụ và huỳnh quang của các nano tinh thể bán dẫn CdS và CdS/ZnS chế tạo trong AOT RAR thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của ngoc liên quan đến luan-van, Luận văn: Phổ hấp thụ và huỳnh quang của các nano tinh thể bán dẫn CdS và CdS/ZnS chế tạo trong AOT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 725 lượt.


Luận văn: Phổ hấp thụ và huỳnh quang của các nano tinh thể bán dẫn CdS và CdS/ZnS chế tạo trong AOT