[PPT] Thuyết Big Bang (12NC)

Vu van Chuc Upload ngày 29/03/2010 06:28

File Thuyết Big Bang (12NC) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Vu van Chuc liên quan đến thuyet-big-bang, bai-giang, Thuyết Big Bang (12NC).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 928 lượt.


Thuyết Big Bang (12NC)


Xem trước tài liệu Thuyết Big Bang (12NC)