[PPT] Động năng

Le thi hong minh Upload ngày 03/04/2010 10:16

File Động năng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Le thi hong minh liên quan đến dong-nang, bai-giang, Động năng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 25 lượt.


Động năng
DONG_NANG.ppt


Xem trước tài liệu Động năng