[PPT] Phản xạ toàn phần

thanhhuyen Upload ngày 04/04/2010 21:48

File Phản xạ toàn phần PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của thanhhuyen liên quan đến phan-xa-toan-phan, Phản xạ toàn phần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 14 lượt.


Phản xạ toàn phần
bai 27- L11-CB- Chinh.ppt

 Day la bai minh tu lam, mong nhan duo­c nhieu chia se va dong

 gop cua cac ban.


Xem trước tài liệu Phản xạ toàn phần