[PPT] Mắt (tiết 1)

nguyen thuy Upload ngày 15/04/2010 11:12

File Mắt (tiết 1) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của nguyen thuy liên quan đến mat, bai-giang, Mắt (tiết 1).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,479 lượt.


Mắt (tiết 1)
BAI 31(11).ppt

Gà tập soạn PP


Xem trước tài liệu Mắt (tiết 1)