[PPT] Kính hiển vi

nguyen thuy Upload ngày 15/04/2010 11:13

File Kính hiển vi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của nguyen thuy liên quan đến kinh-hien-vi, bai-giang, Kính hiển vi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,260 lượt.


Kính hiển vi
Kinh hien vi.ppt

Bỏ au để soạn PP >.^


Xem trước tài liệu Kính hiển vi