[Word] 40 câu trắc nghiệm phần sóng ánh sáng

MAI QUYEN Upload ngày 20/04/2010 22:03

File 40 câu trắc nghiệm phần sóng ánh sáng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng của MAI QUYEN liên quan đến de-on-tap, song-anh-sang, 40 câu trắc nghiệm phần sóng ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,824 lượt.


40 câu trắc nghiệm phần sóng ánh sáng
ON TAP_SONG ANH SANG.doc

một số câu hỏi cơ bản phần sóng ánh sáng, mong sẽ bổ ích cho các bạn.


Xem trước tài liệu 40 câu trắc nghiệm phần sóng ánh sáng