[PPT] Tia X

nguyen manh hung Upload ngày 13/04/2010 06:31

File Tia X PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của nguyen manh hung liên quan đến tia-x, bai-giang, Tia X.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 567 lượt.


Tia X
Tia X.ppt

tia X


Xem trước tài liệu Tia X