[Word] SKKN: Đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở TTGDTX

HVH Upload ngày 20/04/2010 21:52

File SKKN: Đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở TTGDTX Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của HVH liên quan đến sang-kien-kinh-nghiem, doi-moi-phuong-phap, SKKN: Đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở TTGDTX.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 820 lượt.


SKKN: Đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở TTGDTX
TrungtamGDTXThanhHa_Vatly_Doi moi phuong phap day hoc vat ly o trung tam GDTX.doc


Xem trước tài liệu SKKN: Đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở TTGDTX