[PPT] Bài 50. Chất rắn (10NC)

tấn Upload ngày 19/04/2010 11:36

File Bài 50. Chất rắn (10NC) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của tấn liên quan đến chat-ran, bai-giang, Bài 50. Chất rắn (10NC).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,535 lượt.


Bài 50. Chất rắn (10NC)
bai 50 10T.ppt


Xem trước tài liệu Bài 50. Chất rắn (10NC)