[PPT] Bài tập Sóng cơ

suu tam Upload ngày 20/04/2010 21:30

File Bài tập Sóng cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của suu tam liên quan đến bai-tap, song-co, Bài tập Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,422 lượt.


Bài tập Sóng cơ
Bai tap Song co.ppt


Xem trước tài liệu Bài tập Sóng cơ