[PDF] Giải thích hiệu ứng Doppler trong âm học

nguyen van dat Upload ngày 26/04/2010 10:40

File Giải thích hiệu ứng Doppler trong âm học PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của nguyen van dat liên quan đến hieu-ung-doppler, Giải thích hiệu ứng Doppler trong âm học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/04/2010 và cho đến giờ nó được tải về 628 lượt.


Giải thích hiệu ứng Doppler trong âm học
doppler.pdf


Xem trước tài liệu Giải thích hiệu ứng Doppler trong âm học