[Word] Ôn thi ĐH: Dao động cơ

dong dan Upload ngày 02/05/2010 08:32

File Ôn thi ĐH: Dao động cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của dong dan liên quan đến dao-dong-co, de-on-tap, Ôn thi ĐH: Dao động cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 752 lượt.


Ôn thi ĐH: Dao động cơ
Dao dong co - ontap.doc

Đây là phần tống hợp kiến thức chương I, tôi đánh máy hệ thống lại những kiến thức cô đọng nhất , những  công thức giúp các em giải nhanh những bài toán vật lý mà tôi sưu tầm trong các tài liệu sách  tham khảo


Xem trước tài liệu Ôn thi ĐH: Dao động cơ