[PPT] Mẫu nguyên tử Bo

nguyễn tân hưng Upload ngày 05/05/2010 12:58

File Mẫu nguyên tử Bo PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của nguyễn tân hưng liên quan đến mau-nguyen-tu-bo, bai-giang, Mẫu nguyên tử Bo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 847 lượt.


Mẫu nguyên tử Bo
Mau Nguyen Tu Bo.ppt


Xem trước tài liệu Mẫu nguyên tử Bo