[PPT] Sơ lược về Laser

kim hoa Upload ngày 05/05/2010 20:30

File Sơ lược về Laser PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của kim hoa liên quan đến so-luoc-laser, Sơ lược về Laser.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,011 lượt.


Sơ lược về Laser
bai 34 SOLUOCVELASER.ppt


Xem trước tài liệu Sơ lược về Laser