[RAR] Laser Ruby

LE HUU LOI Upload ngày 05/05/2010 20:28

File Laser Ruby RAR thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của LE HUU LOI liên quan đến laser-ruby, Laser Ruby.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 563 lượt.


Laser Ruby
Laser Rubi. ppt.rar

File hoan chinh ve nghien cuu laser rubi