[PPT] Đặc trưng vật lí của âm

kim hoa Upload ngày 06/05/2010 13:03

File Đặc trưng vật lí của âm PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của kim hoa liên quan đến song-am, dac-trung-vat-ly, bai-giang, Đặc trưng vật lí của âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,389 lượt.


Đặc trưng vật lí của âm
DAC TRUNG VAT LY CUA AMPPT.ppt


Xem trước tài liệu Đặc trưng vật lí của âm