[DJVU] Giáo trình lý thuyết nhóm

cornwell Upload ngày 08/05/2010 19:35

File Giáo trình lý thuyết nhóm DJVU thuộc chuyên mục Các khoa học khác của cornwell liên quan đến ly-thuyet-nhom,, Giáo trình lý thuyết nhóm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,061 lượt.


Giáo trình lý thuyết nhóm
Cornwell. Group Theory in Physics - An Introduction.djvu

Giáo trình lý thuyết nhóm cho các học viên cao học chuyên ngành vật lý lý thuyết