[PDF] Applied Maths for Physics

Trần Ngọc Quang Trưởng Upload ngày 10/05/2010 17:00

File Applied Maths for Physics PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của Trần Ngọc Quang Trưởng liên quan đến Applied-Maths-for-Physics, Applied Maths for Physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 521 lượt.


Applied Maths for Physics
applied_math_for_physics.pdf

Toan cho Vat ly. Kha day du, tu nhung phep tinh don gian.


Xem trước tài liệu Applied Maths for Physics