[Word] Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10)

Huỳnh Thế Xương Upload ngày 10/05/2010 22:25

File Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10) Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10 của Huỳnh Thế Xương liên quan đến de-kiem-tra, de-thi-hoc-ki, Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 918 lượt.


Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10)
HKI (09-10).DOC

Đề tự luận có đáp án.


Xem trước tài liệu Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10)