[RAR] Quantum Atomica

Upload ngày 07/11/2012 11:22

File Quantum Atomica RAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của liên quan đến Quantum Atomica, Quantum Atomica.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,350 lượt.


Quantum Atomica

Quantum Atomica is a program developed specifically to visualise the hydrogen orbitals in a variety of ways, by plotting the solutions to Schrodinger's Equation. The program is primarily aimed at teachers teaching physics or chemistry in secondary schools