[PDF] Bản Tin Vật Lý tháng 5/2010

360.Thuvienvatly.com Upload ngày 13/05/2010 10:44

File Bản Tin Vật Lý tháng 5/2010 PDF thuộc chuyên mục Bản tin Vật lí của 360.Thuvienvatly.com liên quan đến Bản Tin Vật Lý, Bản Tin Vật Lý tháng 5.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 735 lượt.


Bản Tin Vật Lý tháng 5/2010
bantinthang5-Thuvienvatly.pdf

Bản Tin Vật Lý tháng 5 với nhiều tin hấp dẫn:

360.thuvienvatly.com

Tại sao các nguyên tử chất rắn lại thích những cấu trúc nhất định?
Chế tạo thành công đơn cực từ ở nhiệt độ phòng
Chất lỏng spin lượng tử: Xuất phát điểm cho sự siêu dẫn?
Hành tinh lùn không phải là những củ khoai vũ trụ
Lần đầu tiên chụp được ảnh spin nguyên tử
Ống nano và nguyên tử lạnh se duyên thành ‘lỗ đen nguyên tử’
Có phải vũ trụ của chúng ta nằm trong một vũ trụ khác lớn hơn?
Nguyên tố siêu nặng 117
Phương trình Einstein xác nhận khả năng hình thành lỗ đen tại LHC


 


Xem trước tài liệu Bản Tin Vật Lý tháng 5