[PDF] Các dạng toán về Dao động điều hòa (100 câu)

Đặng Việt Hùng Upload ngày 13/05/2010 16:45

File Các dạng toán về Dao động điều hòa (100 câu) PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Đặng Việt Hùng liên quan đến dao-dong-dieu-hoa, de-trac-nghiem, Các dạng toán về Dao động điều hòa (100 câu).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,752 lượt.


Các dạng toán về Dao động điều hòa (100 câu)
BAI 2 - CAC DANG BAI TOAN CO BAN VE DAO DONG DIEU HOA - 100 cau.pdf


Xem trước tài liệu Các dạng toán về Dao động điều hòa (100 câu)