[Word] Phương pháp giải toán Sóng cơ

Truong Dinh Den Upload ngày 16/05/2010 17:35

File Phương pháp giải toán Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Truong Dinh Den liên quan đến phuong-phap-giai, song-so, Phương pháp giải toán Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,604 lượt.


Phương pháp giải toán Sóng cơ
PP gia toan chuong3.doc


Xem trước tài liệu Phương pháp giải toán Sóng cơ