[PDF] Lí thuyết quang hình 11 (lăng kính, thấu kính,...)

nguyen thi bich Upload ngày 16/05/2010 17:33

File Lí thuyết quang hình 11 (lăng kính, thấu kính,...) PDF thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của nguyen thi bich liên quan đến bai-tap, quang-hinh-hoc, Lí thuyết quang hình 11 (lăng kính, thấu kính,...).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,845 lượt.


Lí thuyết quang hình 11 (lăng kính, thấu kính,...)
Quang_hoc_li_thuyet.pdf


Xem trước tài liệu Lí thuyết quang hình 11 (lăng kính, thấu kính,...)