[Word] Bài tập Sóng cơ (tự luận)

Trần Quang Thuận Upload ngày 23/05/2010 08:38

File Bài tập Sóng cơ (tự luận) Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Trần Quang Thuận liên quan đến bai-tap-tu-luan, song-co, Bài tập Sóng cơ (tự luận).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,322 lượt.


Bài tập Sóng cơ (tự luận)
Song co - TQT.doc


Xem trước tài liệu Bài tập Sóng cơ (tự luận)