[PPT] Lăng kính_11CB_ Nguyễn Việt Hiếu

nguyen viet hieu Upload ngày 30/05/2010 16:34

File Lăng kính_11CB_ Nguyễn Việt Hiếu PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của nguyen viet hieu liên quan đến lang-kinh, bai-giang, Lăng kính_11CB_ Nguyễn Việt Hiếu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 471 lượt.


Lăng kính_11CB_ Nguyễn Việt Hiếu
lang kinh _ hieu.ppt

 Lang kinh


Xem trước tài liệu Lăng kính_11CB_ Nguyễn Việt Hiếu