[Word] Bài toán thay đổi chu kì con lắc đơn

trinh tan linh Upload ngày 04/06/2010 19:40

File Bài toán thay đổi chu kì con lắc đơn Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của trinh tan linh liên quan đến chu-ki-dao-dong, con-lac-don, Bài toán thay đổi chu kì con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,128 lượt.


Bài toán thay đổi chu kì con lắc đơn
Thay doi chu ky con lac.doc

HAY LAM THU XEM DI


Xem trước tài liệu Bài toán thay đổi chu kì con lắc đơn