[PPT] Cơ năng

Bùi Văn Cơ Upload ngày 08/06/2010 13:23

File Cơ năng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Bùi Văn Cơ liên quan đến bai-giang, co-nang, Cơ năng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,293 lượt.


Cơ năng
Bai 27 - Co nang.ppt


Xem trước tài liệu Cơ năng