[PDF] Vật lí học và Bóng đá

Trần Nghiêm Upload ngày 12/06/2010 17:12

File Vật lí học và Bóng đá PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Trần Nghiêm liên quan đến vat-li-hoc, bong-da, Vật lí học và Bóng đá.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 551 lượt.


Vật lí học và Bóng đá
Vatli_Bongda.pdf


Xem trước tài liệu Vật lí học và Bóng đá