[PDF] 31 bài Sóng cơ

Nhữ Văn Khang Upload ngày 23/06/2010 08:15

File 31 bài Sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nhữ Văn Khang liên quan đến song-co, trac-nghiem, 31 bài Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,149 lượt.


31 bài Sóng cơ
31 bai SONG_CO_HOC_new.pdf


Xem trước tài liệu 31 bài Sóng cơ