[CHM] Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 & 2007

Nguyen Dinh Vu Upload ngày 29/06/2010 08:50

File Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 & 2007 CHM thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của Nguyen Dinh Vu liên quan đến PowerPoint-2003, PowerPoint-2007, Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 & 2007.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,941 lượt.


Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 & 2007
Giaoan.chm