[PDF] File mẫu về lập trình bằng Mathematica để khảo sát công suất hấp thụ trong dây lượng tử

Nguyễn Đình Hiên Upload ngày 29/06/2010 19:00

File File mẫu về lập trình bằng Mathematica để khảo sát công suất hấp thụ trong dây lượng tử PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Đình Hiên liên quan đến mathematica, cong-suat-hap-thu, day-luong-tu, File mẫu về lập trình bằng Mathematica để khảo sát công suất hấp thụ trong dây lượng tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 487 lượt.


File mẫu về lập trình bằng Mathematica để khảo sát công suất hấp thụ trong dây lượng tử
D.Hien-Cong Suat HT theo tan so laser ung voi cac gt khac nhau cua T.pdf

Các anh chi co thể tham khảo file này để lập trình vè tính số, vễ đồ thị cho một biểu thức có

thể rất phức tạp, một biểu thức dài khoảng 3 trang A4 ta cung có thể

dung ngôn ngũ này để lập trình và vễ. hình vẽ rất chính xác và khoa học, ta có thể

dùng ngôn ngữ lập trình này để lập trình tính toán những bài toán phức tạp mà ta ko thể tính bằng

các phương pháp thông thường được.

 


Xem trước tài liệu File mẫu về lập trình bằng Mathematica để khảo sát công suất hấp thụ trong dây lượng tử