[PDF] Statistical Physics

Tony Guénault Upload ngày 07/07/2010 14:45

File Statistical Physics PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Tony Guénault liên quan đến Statistical-Physics, ebooks, vat-ly-thong-ke, Statistical Physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 423 lượt.


Statistical Physics
Statistical Physics.pdf

Vật lí thống kê (Tony Guénault). Bản tiếng Anh.


Xem trước tài liệu Statistical Physics