[Word] ĐỂ LÝ 2010 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ “SẠN”?

Chu Van Bien Upload ngày 08/07/2010 13:08

File ĐỂ LÝ 2010 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ “SẠN”? Word thuộc chuyên mục Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý của Chu Van Bien liên quan đến de-thi-dai-hoc-khoi-a, dap-an-thi-dai-hoc-khoi-a, giai-de-thi-vat-ly-2010, ĐỂ LÝ 2010 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ “SẠN”?.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,228 lượt.


ĐỂ LÝ 2010 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ “SẠN”?
DE_LI_KHONG_SAN.doc

Đề ra theo mức nào là hợp lí? Trong thời kì hội nhập với thế giới, đề thi không thể quá thấp so với mặt bằng chung của các nước tiên tiến. Có như vậy, các sinh viên trong tương lai mới có cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Đề thi quá dễ sẽ dẫn đến hậu quả dạy ít và học ít trong các trường phổ thông. Nền công nghiệp nước ta rất thấp so với các nước tiên tiến trên thế giới, nếu không nỗ lực học tập thì khoảng cách đó “mỗi ngày một cách xa”.


Xem trước tài liệu ĐỂ LÝ 2010 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ “SẠN”?