[Word] Lê Đình Bửu - Một số bài toán vật lý chất rắn 12 (chương trìnhnâng cao)

Lê Đình Bửu Upload ngày 10/07/2010 16:15

File Lê Đình Bửu - Một số bài toán vật lý chất rắn 12 (chương trìnhnâng cao) Word thuộc chuyên mục Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn của Lê Đình Bửu liên quan đến phuong-phap-giai-toan, co-vat-ran, Lê Đình Bửu - Một số bài toán vật lý chất rắn 12 (chương trìnhnâng cao).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,597 lượt.


Lê Đình Bửu - Một số bài toán vật lý chất rắn 12 (chương trìnhnâng cao)
Phuong phap giai va cac bai toan co vat ran.doc


Xem trước tài liệu Lê Đình Bửu - Một số bài toán vật lý chất rắn 12 (chương trìnhnâng cao)